Besyo

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Antrenörlük Bölümü Ders Programı

Spor kültürü, gelişen ülkeler tarafından ülkede yaygınlaşması istenen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bu sayede spor kültürünü kazanan uluslar, daha başarılı ve sağlıklı toplumlar haline gelecektir. Eğitimin erken yaşta başlaması, spor kültürünün genç nesillere aktarılmasında çok önemli bir kriterdir. Bu yüzden de özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları bölümlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde amaç; beden eğitimi öğretmenlerinin ve antrenörlerin her yaş grubuna hitap edecek şekilde yetiştirilmesi olmaktadır. Çünkü bu yaş aralığı, 3 yaşından da 10 yaşından da başlayabilir. Önemli olan, spora katılım sağlayan sporcunun egosunu kırmak ve kendisini en başarılı olacağı spor branşına yönlendirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Antrenörlük Bölümü Teorik Dersler

Antrenörlerin, kendilerini geliştirmeleri adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında detaylı ve kapsamlı teorik dersler görmeleri sağlanır. Elbette uygulamalı derslerle birleşmeden herhangi bir anlam ifade etmeyen teorik dersler, spor psikolojisi ve davranışlarını tanımlamak adına çok önemlidir. Eğitim bilimleri ve sporun temel ilkeleri gibi dersler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında ortak ders olarak öğrencilere verilir. Aynı zamanda antrenman bilgisi, egzersiz fizyolojisi ve spor felsefesi gibi teorik derslerin de alınması, antrenörlerin sporcuları eğitmesinde çok yardımcı olacak dersler olarak görülmektedir. Bunun dışında psiko motor gelişme dersleri ve sporla beslenme arasındaki ilişkiyi anlatan dersler de, yine antrenörlük bölümünün teorik derslerinden bazılarıdır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Antrenörlük Bölümü Uygulamalı Dersler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında iyi bir antrenör olmak için çabalayan öğrencilerin, kendilerini fizyolojik anlamda en üst noktalarda tutmaları gerekmektedir. Bunun için de öğrencilere, sürekli olarak fiziksel kapasitelerini arttıracak ve sporcuları daha iyi anlayacakları uygulamalı antrenmanlar yaptırılır. Uygulamalı derslerin başında, spor kondisyonu ve genel spor eğilim yetenek tespiti dersleri gelmektedir. Öğrenciler seçecekleri antrenörlük alanına göre eğitimleri alacakları gibi; aynı zamanda koşma kültürü ve yüzme ile ilgili de ortak uygulamalı dersleri almak zorundadır. Branşları dışında seçecekleri bir spor branşı da, yine öğrencilerin alacağı uygulamalı derslerden olacaktır.

Yorum ekle