Besyo

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müfredatı

Ülkemizdeki akademik çalışmalar, spor alanındaki yetersiz alanı gördükten sonra üniversitelerin bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının kurulmasına ihtiyaç doğurdu. Bu yüzden her üniversitenin bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları sayesinde, artık toplumumuzda spor kültürünün aşılanması adına gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Okul içerisindeki bölümlere göre, içeride gösterilen dersler ve içerikleri değişiklik gösterecektir. Elbette her gencin alması gereken temel üniversite eğitimlerinin yanında, bölümle ilgili uzmanlaşma ve mesleki hedef için gereken bütün donanımlar müfredat içinde bulunur. Her yarıyılda ortalama 9-10 ders arasında değişen derslerle beraber, uygulamalı ve teorik bilgiler öğrencilere aşılanmaktadır. Böylece öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarından mezun olduklarında, meslekleri doğrultusunda ihtiyaç duyacaklar bütün kabiliyetlere sahip olacaklardır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına Giriş

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, bünyesine alacağı öğrencileri seçmek adına iki farklı yol izlemektedir. Bunlardan birincisi, üniversite sınavından alınacak olan ağırlıklı puan ortalamasıdır. Genel olarak 500 puanlı sistem uygulandığı düşünülürse, öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları bölümlerine kesin olarak yerleşmek için 300 ile 350 puan aralığında bir başarı sağlamalıdır. Bunun dışında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına alınacak öğrenci adayları, okulun belirlediği parkur ve temel spor yeteneklerinin gösterildiği bir sınavda yer alırlar. Özel yetenek adı verilen bu sınavda başarılı olan öğrenciler, bu sayede Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına girmek için hak kazanmış olurlar.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Eğitim Müfredatı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları bünyesinde; antrenörlük eğitimi, beden eğitimi, spor öğretmenliği ve spor yöneticiliği bölümleri temel olarak bulunmaktadır. Bu bölümlerin hepsinde birinci sınıfta temel altyapı bilgileri ve spor bilimlerine giriş dersleri uygulanır. Ayrıca iyi bir sporcunun bedeni iyi tanıması adına fizyoloji ve anatomi dersleri de verilir. Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi dersi de, yine bütün öğrencilerin ortak olarak aldığı derstir. Diğer yıllarda öğrenciler, kendi alanlarında gelişebilecek uzmanlık dalı teknik ve uygulamalı dersleri, kredilerine göre alabileceklerdir.

Yorum ekle