Besyo

Besyo Eğitiminde Teknik Uygulamaların Önemi

Eğitim, bir toplumun en önem vermesi gereken konuların başında gelmektedir. Çünkü eğitimi olan toplumlar, kendilerini her alanda geliştirebileceklerdir. Eğitimsiz toplumlar ise her konuda geri kalmaya mecbur durumdadır. Spor kültürü ise temeli eğitimle verilecek bir konudur. Spor kültürü demek sadece spor anını veya sporcuları kapsamamaktadır. Spor kültürü sayesinde bir ülkede yaşayan bütün vatandaşlar, sporun sağlık için yapılması gerektiğinin farkına varırlar. Aynı zamanda, spor kültürü olan toplumda diğer insani değerler de gelişmiş olacaktır. İyi bir sporcu, her anlamda dört dörtlük bir karaktere sahip olmalıdır. Çünkü sporcunun kazandığı gücü sadece müsabaka alanında göstermesi gerekir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Bölümlerinde Teknik Dersler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında beden eğitimi öğretmenliği, rekreasyon, antrenörlük ve spor yöneticiliği olmak üzere dört ana bölüm vardır. Bu sayede öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına girerken kendi kariyer hedeflerine ait birçok farklı tercihte bulunabilirler. Öğrencilerin böylesine geniş seçenek olanağı, aslında okulda alınacak temel derslerde bir farklılık yaratmayacaktır. Öğrenciler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Müzik Eğitimi, Eğitim Bilimleri, İnsan Anatomisi, Türkçe, Yabancı Dil, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sağlık Bilimleri, Bilgisayar ve daha birçok farklı dersi ortak olarak almaktadır. Buradaki temel amaç teorik ve teknik derslerle, mezun olacak öğrencilerin daha donanımlı olarak kariyerlerine başlamalarıdır.

Besyo Eğitiminde Teknik Uygulamaların Önemi
Besyo Eğitiminde Teknik Uygulamaların Önemi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarından Mezun Olan Öğrenciler

Birbirinden farklı derslerle eğitim hayatlarını tamamlayan öğrenciler, bölümlerinin yeterliliklerini tamamladıkları zaman farklı alanlarda çalışabilirler. Beden eğitimi öğretmenleri, lise ve daha altındaki okullarda çalışarak ülkemizdeki spor kültürünün gelişmesini sağlarlar. Antrenörler ve spor yöneticileri kulüplerde sporcuların daha iyi şartlara ve donanımlara sahip olmaları için gereken altyapıyı oluştururlar. Rekreasyon bölümü mezunları ise eğitimi esnasında aldığı bütün alanlarda spor ve spor faaliyetlerine yönelik aktiviteler oluşturma açısından çok değerli bir kariyere sahip olacaktır. Aldıkları bu teorik ve teknik dersler sayesinde, çalışma hayatlarında çok değerli bir çalışma pazarına gireceklerdir.

Yorum ekle